Vogelgriep

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De ziekte is in ieder geval reeds vastgesteld bij verschillende pluimveesoorten (eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen). Sommige van deze soorten vertonen duidelijke symptomen (kalkoenen), bij andere is een besmetting nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). Typische ziektetekens zijn:

  • ademhalingsproblemen
  • sinusitis
  • tranende ogen
  • opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen
  • minder leggen
  • sufheid
  • gebrekkige eetlust
  • sterfte

Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren, of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, zij het alleen over relatief korte afstand. Wilde watervogels zijn vaak virusdragers, zonder dat zij zichtbaar ziek zijn. Mest van deze dieren kan ongemerkt in de stal worden gebracht (via vuile schoenen bijvoorbeeld) en zo een besmetting bij pluimvee veroorzaken. Het vermijden van contact tussen gedomesticeerde en wilde vogels is belangrijk om besmetting tegen te gaan.

Meer informatie over de vogelgriep en ophokplicht is te vinden op de website van het FAVV.