Identificatie en registratie van je hond

Wat zegt de wet?

  • Elke hond moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn ten laatste op 8 weken.
  • Als je hond uit het buitenland komt, moet hij binnen de 8 dagen geregistreerd zijn in DogID. 
  • Je mag geen hond aanschaffen / weggeven of verkopen die niet geïdentificeerd en geregistreerd is. Dit betekent dus ook dat als je een nest pups hebt, je de honden eerst moet registreren op jouw adres. Daarna op het adres van de koper(s).
  • Als je van adres verandert of als de hond overlijdt, moet je dit melden bij DogID.
  • Als je je hond verkoopt of weggeeft, moet jij dit melden bij DogID.

Wat is identificatie?

De identificatie gebeurt door de dierenarts die een chip in de linkerkant van de hals van de hond inplant. Daarom wordt identificatie ook wel eens chippen genoemd. De chip bevat een uniek nummer dat bestaat uit 15 cijfers. Dit is het chipnummer van de hond.

Vroeger werd een tatoeage geplaatst maar dat is niet meer toegelaten.

Wat is registratie?

De dierenarts registreert het chipnummer in de centrale databank DogID samen met

  • de gegevens van de hond zoals geboortedatum, ras, paspoortnummer, geslacht, ... 
  • de gegevens van de verantwoordelijke zoals naam, adres, telefoonnummer en het rijksregisternummer.

Een registratie zonder chippen is dus niet mogelijk.

Dit betekent dus ook dat je de registratiegegevens moet aanpassen bij veranderingen bijv. verandering van verantwoordelijke, verhuis, overlijden van de hond, ... 

Opgelet. Een registratie is geen eigendomsbewijs.

Een correcte identificatie en registratie

Als een hond gevonden wordt, kan hij makkelijk met zijn baasje herenigd worden als de registratie correct is.  Met het chipnummer kan je nagaan wie de verantwoordelijke van de hond is. Omwille van de wet op de privacy zijn de gegevens echter niet zichtbaar op de website. Enkel asielen en dierenartsen kunnen dan de gegevens zien. 

Daarom is het aan te raden om je gegevens op openbaar te zetten.

Zijn jouw gegevens correct?

Het chipnummer kan je enkel aflezen met een chiplezer. Maar het staat ook vermeld in het paspoort van de hond. Het nummer geef je in op de website van de databank DogID.

Verhuisd? Pas de gegevens van je hond aan!

Als je verhuist, dan moet je dit zo snel mogelijk (binnen de 8 dagen) melden aan de databank zodat de gegevens van je hond worden aangepast.

Je stuurt het kaartje “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering- Aangifte van overlijden”, dat je bij de papieren van je hond vindt, terug met het nieuwe adres. Je ontvangt een nieuwe kaart binnen de 14 dagen.

Als je toegang hebt tot het dossier van je hond, kan je zelf het adres aanpassen.

Kom je uit het buitenland?

Kom je met je hond uit het buitenland en blijf je minstens 6 maanden in België, dan moet je je hond binnen de 8 dagen na aankomst laten registeren. Hou hierbij ook rekening met de voorschriften van FOD Volksgezondheid.

Nieuwe eigenaar? Zijn jouw gegevens juist?

Als je net een hond gekocht of geadopteerd hebt, dan is het belangrijk dat de hond correct op jouw naam en adres staat geregistreerd.

De verkoper of het asiel moet de overdracht melden aan DogID. Twee tot drie weken na de verkoop of adoptie ontvang je een definitief identificatie- en registratiecertificaat onder de vorm van een zelfklevend etiket. Dit etiket moet je in het paspoort van de hond kleven.

Hond overleden?

Als je hond is overleden, meld je dit aan DogID.

Waar vind ik de wetgeving over het chippen en registreren?

De wetgeving vind je op de website van de dienst Dierenwelzijn. De regelgeving die van toepassing is, is het KB van 25 april 2014 over de identificatie en registratie van honden.

Wist je dat ...
  • 25% van de honden niet correct geregistreerd is? 
  • Jaarlijks tientallen honden ter adoptie worden geplaatst omdat de eigenaar niet kan teruggevonden worden?
Affiche "Hondenregistratie"
Wie moet je contacteren?

Zowel DogID als je dierenarts, zullen je kunnen verder helpen en adviseren.