Reptielen

Reptielen zijn koudbloedige dieren, bedekt met schubben of platen. De meeste leggen eieren en ze komen in gans de wereld voor.

In Vlaanderen mag je niet alle soorten reptielen zomaar houden. Enkel de soorten die op de positieve lijst voorkomen, mag je houden.

Reptielen kan je in drie categorieën opdelen: hagedissen, slangen en schildpaden.