Aangifte reptielensoort die niet op de positieve lijst van reptielen staat

Op de positieve lijst reptielen staan 422 reptielensoorten die vrij door iedereen in Vlaanderen mogen gehouden en verhandeld worden.  Je hebt een reptiel in je bezit van voor 1/10/2019. Deze soort staat niet op de lijst. Via deze verklaring op erewoord kan je aantonen dat je deze exemplaren al in het bezit had voor die datum. Je moet dus enkel je exemplaren ingeven waarvan de soort niet op de positieve lijst reptielen staat. 

Registratie is mogelijk tot en met 30 november 2019.

 

Uw gegevens (domicilie)

Volgens de nomenclatuur van The Reptile Database – http://www.reptile-database.org
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Vul het sjabloon in & laad dit op
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.
Uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door het Departement Omgeving verwerkt voor de aangifte van reptielensoorten die niet op de positieve lijst reptielen staat, op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, kan u zich hiertegen verzetten via dierenwelzijn@vlaanderen.be. Hou er wel rekening mee dat het dan mogelijk is dat wij u de gevraagde dienst niet kunnen verstrekken. Via datzelfde adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij zeker zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen en/of op een verzoek van de juiste persoon reageren. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot dierenwelzijn@vlaanderen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtscommissie. (Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel).Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op  https://omgevingvlaanderen.be/privacy

Over de positieve lijst reptielen
Meerdere exemplaren?

Gebruik het sjabloon en laad dit op